În conformitate cu obiectivele stabilite pentru anul 2022, în perioada august – noiembrie 2022 administrația Penitenciarului de Femei Ploiești – Târgșorul Nou a întreprins demersurile necesare în vederea reamenajării sectorului destinat acordării dreptului la vizită al persoanelor private de libertate. Lucrările au vizat atât îmbunătățirea condițiilor de detenție în concordanță cu standardele europene, cât și îmbunătățirea condițiilor de muncă ale personalului din penitenciar.

Astfel, au fost realizate următoarele lucrări:

  •  igienizarea tuturor spațiilor existente în sector, prin lucrări de zugrăveli și reparații ale pereților;
  • schimbarea mobilierului existent, atât cel folosit de către persoanele private de libertate și persoanele vizitatoare, cât și cel folosit de către cadre;
  • dotarea spațiului destinat vizitelor între mamei și copii cu jucării și amenajarea acestuia astfel încât să ofere posibilitatea atât mamelor deținute, cât și copiilor vizitatori să petreacă timp în condiții cât mai apropiate de mediul exterior.

Demersurile derulate au fost posibile atât prin achiziții de echipamente de către unitatea penitenciară, cât și cu sprijinul companiei SC Lemet SRL, care a asigurat dotarea cu mobilier pentru spațiul destinat vizitelor între mame și copii și pentru cadrele care își desfășoară activitatea în sector.